Interfaith service celebrates area’s religious diversity