Gustavus to Celebrate New Interfaith Space Tuesday